Lasting... (0/13)

Velg geografisk område

Ditt valg

Velg overnattingstype

Velg nasjonalitet(er)

Velg år

Benchmark

Velg nasjonalitet(er)

Velg år

Ditt valg

Velg reiselivsregion

Velg nasjonalitet(er)

Velg overnattingstype

Velg år

Benchmark

Velg reiselivsregion

Velg år

Ditt valg

Velg landsdel

Velg nasjonalitet(er)

Velg overnattingstype

Velg år

Benchmark

Velg landsdel

Velg år

Ditt valg

Velg fylke

Velg nasjonalitet(er)

Velg overnattingstype

Velg år

Benchmark

Velg fylke

Velg år

Ditt valg

Velg kommunegrupper

Velg nasjonalitet(er)

Velg år

Benchmark

Velg kommunegrupper

Velg år

Antall overnattinger og periode

Trykk videre for å bruke hele året eller velg de månedene som er relevante. Når du velger måneder kan du tilpasse tallene til ditt område og din situasjon. F.eks. hvis du er et hotell eller område som vil sjekke din score overfor landsdelen eller fylket.

Videre til resultater
PS: Frem til 2020 vises data for tidligere kommunestruktur.

Turismens fordeling i valgte periode

Tilbake til valg

Dine valg

Nasjonalitet(er): ...
Type: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Benchmark

Nasjonalitet(er): ...
Årstall: ...
Periode: ...

Gini-indeks over tid

Gini-indeksen har en skala fra 0-100. Har et reisemål et likt antall gjestedøgn hver måned gjennom hele året (eller periode man velger å bruke) blir verdien 0, mens tallverdien 100 betyr at alle gjestedøgn er i en måned.

... i ... ... i ... Hele Norge i ...
... ... ...

Turismens fordeling i valgte periode i ...

Tilbake til valg

Dine valg for reiselivsregion ...

Nasjonalitet(er): ...
Type: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Benchmark

Reiselivsregion: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Gini-indeks over tid

Gini-indeksen har en skala fra 0-100. Har et reisemål et likt antall gjestedøgn hver måned gjennom hele året (eller periode man velger å bruke) blir verdien 0, mens tallverdien 100 betyr at alle gjestedøgn er i en måned.

... i ... ... i ... Hele Norge i ...
... ... ...

Turismens fordeling i valgte periode i ...

Tilbake til valg

Dine valg for landsdel ...

Nasjonalitet(er): ...
Type: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Benchmark

Landsdel: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Gini-indeks over tid

Gini-indeksen har en skala fra 0-100. Har et reisemål et likt antall gjestedøgn hver måned gjennom hele året (eller periode man velger å bruke) blir verdien 0, mens tallverdien 100 betyr at alle gjestedøgn er i en måned.

... i ... ... i ... Hele Norge i ...
... ... ...

Turismens fordeling i valgte periode i ...

Tilbake til valg

Dine valg for fylke ...

Nasjonalitet(er): ...
Type: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Benchmark

Fylke: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Gini-indeks over tid

Gini-indeksen har en skala fra 0-100. Har et reisemål et likt antall gjestedøgn hver måned gjennom hele året (eller periode man velger å bruke) blir verdien 0, mens tallverdien 100 betyr at alle gjestedøgn er i en måned.

... i ... ... i ... Hele Norge i ...
... ... ...

Turismens fordeling i valgte periode i ...

Tilbake til valg

Dine valg for kommunegrupper ...

Nasjonalitet(er): ...
Årstall: ...
Periode: ...

Benchmark

Kommunegrupper: ...
Årstall: ...
Periode: ...

Gini-indeks over tid

Gini-indeksen har en skala fra 0-100. Har et reisemål et likt antall gjestedøgn hver måned gjennom hele året (eller periode man velger å bruke) blir verdien 0, mens tallverdien 100 betyr at alle gjestedøgn er i en måned.

... i ... ... i ... Hele Norge i ...
... ... ...

Gini-score over tid


Overnattinger i perioden